NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62388 (326778)

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62388
: 326778
: 118602
: 1.2.2014
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN