NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62386-304 (360597)

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 304: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Snímač svetla (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62386-304
: 360597
: 126354
: 1.3.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN