NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62381 (186532)

Automatické systémy v priemyselných procesoch. Preberacie testy vo výrobnom závode (FAT), v mieste inštalácie (SAT) a počas testov integrácie (SIT) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62381
: 186532
: 116093
: 1.10.2012
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN