NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62379-5-2 (368025)

Spoločné riadiace rozhranie pre digitálne audiovýrobky a videovýrobky pripojené na sieť. Časť 5-2: Prenos medzi sieťami. Signalizácia (TA4) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62379-5-2
: 368025
: 119934
: 1.2.2015
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN