NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62359 (340874)

Ultrazvuk. Charakterizovanie polí. Skúšobné metódy na určenie tepelných a mechanických indexov ultrazvukových polí používaných v lekárskej diagnostike (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 3.11.2020).

NORMA vydána dne 1.7.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62359
: 340874
: 113397
: 1.7.2011
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN