NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62343-3-3 (359258)

Dynamické moduly. Špecifikačná šablóna prevádzkových vlastností. Časť 3-3: Prepínače selektívne na vlnové dĺžky (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 14.5.2023).

NORMA vydána dne 1.12.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62343-3-3
: 359258
: 119737
: 1.12.2014
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN