NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62333-3 (345855)

Doska na potlačenie šumu pre digitálne prístroje a zariadenia. Časť 3: Charakterizácia parametrov dosky na potlačenie šumu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62333-3
: 345855
: 111312
: 1.8.2010
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN