NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62330-3 (368554)

Kazetové videomagnetofóny na záznam digitálneho obrazového signálu v šikmých stopách na pás 12,65 mm (0,5 in). Formát HD-D5. Časť 3: Formát dátového toku (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62330-3
: 368554
: 96181
: 1.9.2004
: 13
: 39 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN