NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62326-4 (346514)

Dosky s plošnými spojmi. Časť 4: Tuhé viacvrstvové dosky s plošnými spojmi s prepojením medzi jednotlivými vrstvami. Špecifikácie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62326-4
: 346514
: 18373
: 1.9.2001
: 41
: 123 g (0.27 )
:
Kategorie: Technické normy STN