NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62326-1 (346514)

Dosky s plošnými spojmi. Časť 1: Základná špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2003

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62326-1
: 346514
: 89319
: 1.1.2003
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy STN