NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62320-1 (326793)

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatický identifikačný systém (AIS). Časť 1: Základňové stanice AIS. Minimálne prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62320-1
: 326793
: 121085
: 1.8.2015
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN