NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62317-4 (358467)

Feritové jadrá. Rozmery. Časť 4: RM-jadrá a ich príslušenstvo (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 12.4.2022).

NORMA vydána dne 1.7.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62317-4
: 358467
: 101343
: 1.7.2006
: 31
: 93 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy STN