NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62298-4 (368014)

Používanie služby TeleWeb. Časť 4: Profil hyperteletextu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62298-4
: 368014
: 101542
: 1.8.2006
: 46
: 138 g (0.30 )
:
Kategorie: Technické normy STN