NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62290-2 (341522)

Dráhové aplikácie. Systémy riadenia mestskej dopravy s vyhradenou vodiacou dráhou a povelové/ovládacie systémy. Časť 2: Špecifikácia funkčných požiadaviek (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62290-2
: 341522
: 120104
: 1.2.2015
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN