NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62271-206 (354220)

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 206: Systém indikácie prítomnosti napätia pre menovité napätia nad 1 kV až do 52 kV vrátane.

NORMA vydána dne 1.1.2012

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62271-206
: 354220
: 114429
: 1.1.2012
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 62271-206 (354220):

Táto časť IEC 62271 platí pre systémy indikácie prítomnosti napätia (VPIS) vstavané do striedavých vysokonapäťových rozvádzačov spadajúcich do rozsahu IEC 62271-200 alebo IEC 62271-201.Systémy indikácie prítomnosti napätia sú zariadenia používané na poskytnutie informácií pre obsluhu o napäťovom stave hlavného obvodu rozvádzača, v ktorom sú nainštalované.