NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62271-105 (354220)

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 105: Kombinácie spínača a poistiek na striedavý prúd a na menovité napätia od 1 kV do 52 kV vrátane.

NORMA vydána dne 1.10.2013

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62271-105
: 354220
: 117640
: 1.10.2013
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN