NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62264-4 (184411)

Integrácia podnikových riadiacich systémov. Časť 4: Atribúty objektového modelu pre integráciu manažérstva výrobných prevádzok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62264-4
: 184411
: 123431
: 1.10.2016
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN