NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62264-3 (184411)

Integrácia podnikových riadiacich systémov. Časť 3: Modely činnosti manažérstva výrobných prevádzok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62264-3
: 184411
: 125086
: 1.8.2017
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN