NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62264-1 (184411)

Integrácia podnikových riadiacich systémov. Časť 1: Modely a terminológia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62264-1
: 184411
: 118566
: 1.2.2014
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN