NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62246-1-1 (353460)

Jazýčkové spínače. Časť 1-1: Kmeňová špecifikácia. Posúdenie kvality (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 13.3.2021).

NORMA vydána dne 1.1.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62246-1-1
: 353460
: 118396
: 1.1.2014
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN