NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62241 (356618)

Jadrové elektrárne. Hlavná dozorňa. Poplachové funkcie a ich zobrazovanie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62241
: 356618
: 121542
: 1.10.2015
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN