NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62216 (367553)

Prijímače pozemskej digitálnej televízie pre systém DVB-T (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62216
: 367553
: 114235
: 1.11.2011
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN