NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62215-3 (358722)

Integrované obvody. Meranie odolnosti proti impulzom. Časť 3: Metóda nesynchrónneho prechodného injektovania (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62215-3
: 358722
: 118614
: 1.2.2014
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN