NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62194 (330260)

Metódy hodnotenia tepelných vlastností krytov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62194
: 330260
: 101122
: 1.6.2006
: 38
: 114 g (0.25 )
:
Kategorie: Technické normy STN