NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62148-3 (359255)

Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a rozhranie. Časť 3: Vysielač-prijímač SFF s dvadsiatimi vývodmi (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62148-3
: 359255
: 113405
: 1.7.2011
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN