NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62148-1 (359255)

Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a fázové rozhranie. Časť 1: Všeobecne a návod (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 16.2.2021).

NORMA vydána dne 1.9.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62148-1
: 359255
: 87663
: 1.9.2002
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN