NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62087-6 (367004)

Audio-, video- a podobné zariadenia. Určenie spotreby energie. Časť 6: Zvukové zariadenia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62087-6
: 367004
: 122108
: 1.2.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN