NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62071 (368558)

Digitálny zložkový kazetový záznam obrazu na pás 6,35 mm s kompresiou dát. Formát D-7 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62071
: 368558
: 18873
: 1.11.2001
: 306
: 949 g (2.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN