NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62052-31 (356134)

Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Časť 31: Bezpečnostné požiadavky a skúšky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62052-31
: 356134
: 123877
: 1.1.2017
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN