NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62052-11 (356134)

Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Časť 11: Meracie zariadenie. (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 31.3.2020).

NORMA vydána dne 1.4.2004

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62052-11
: 356134
: 93274
: 1.4.2004
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 62052-11 (356134):

Táto časť IEC 62052 obsahuje typové skúšky pre zariadenia na meranie elektrickej energie určené na nvútornú a vonkajšiu montáž.