NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62044-3 (345886)

Jadrá z magneticky mäkkých materiálov. Metódy merania. Časť 3: Magnetické vlastnosti pri vysokej budiacej úrovni (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62044-3
: 345886
: 19807
: 1.4.2002
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN