NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62037-3 (347705)

Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 3: Meranie pasívnej intermodulácie v koaxiálnych konektoroch (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62037-3
: 347705
: 117148
: 1.5.2013
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN