NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62026-1 (354112)

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor - prístroj (CDI). Časť 1: Všeobecné pravidlá. (Platnosť do 13.6.2022).

NORMA vydána dne 1.5.2008

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62026-1
: 354112
: 105537
: 1.5.2008
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 62026-1 (354112):

Táto medzinárodná norma platí pre rozhrania medzi nízkonapäťovými spínacími a riadiacimi zariadeniami a regulátormi (napríklad programovateľné regulátory, osobné počítače, atď.).