NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62021-3 (346706)

Izolačné kvapaliny. Určovanie čísla kyslosti. Časť 3: Skúšobné metódy pre neminerálne izolačné oleje (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62021-3
: 346706
: 120402
: 1.4.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN