NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62005-9-1 (359253)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Spoľahlivosť. Časť 9-1: Posúdenie pasívnych optických súčiastok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62005-9-1
: 359253
: 122795
: 1.7.2016
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN