NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 62005-4 (359253)

Spoľahlivosť optovláknových spájacích prvkov a pasívnych optických súčiastok. Časť 4: Triedenie výrobkov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 62005-4
: 359253
: 17747
: 1.7.2001
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN