NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61988-1 (358788)

Plazmové zobrazovacie panely. Časť 1: Terminológia a písmenové značky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61988-1
: 358788
: 114770
: 1.3.2012
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN