NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61987-15 (180109)

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 14: Zoznamy vlastností (LOP) meracích prístrojov výšky hladiny na elektronickú výmenu údajov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61987-15
: 180109
: 124900
: 1.7.2017
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN