NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61987-13 (180109)

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných prístrojov. Časť 13: Zoznamy vlastností (LOP) meracích prístrojov tlaku na účely elektronickej výmeny údajov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61987-13
: 180109
: 123495
: 1.12.2016
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN