NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61970-552 (334621)

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 552: Formát výmeny modelu CIMXML (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2017

Anglicky -
Tištěné (583.70 CZK)

:

: STN EN 61970-552
: 334621
: 125123
: 1.8.2017
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN