NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61969-3 (188003)

Stavebnicové konštrukcie pre elektronické zariadenia. Vonkajšie kryty. Časť 3: Požiadavky na prostredie, skúšky a bezpečnostné hľadiská (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 13.7.2023).

NORMA vydána dne 1.6.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61969-3
: 188003
: 115402
: 1.6.2012
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN