NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61967-2 (358796)

Integrované obvody. Meranie elektromagnetického vyžarovania od 150 kHz do 1 GHz. Časť 2: Meranie vyžarovania. Metóda TEM-bunky a širokopásmovej TEM-bunky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61967-2
: 358796
: 101541
: 1.8.2006
: 29
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN