NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61881-1 (358260)

Dráhové aplikácie. Zariadenia dráhových vozidiel. Kondenzátory pre výkonovú elektroniku. Časť 1: Kondenzátory papier/plastová fólia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61881-1
: 358260
: 113792
: 1.8.2011
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN