NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61869-4 (351309)

Prístrojové transformátory. Časť 4: Dopĺňajúce požiadavky na kombinované transformátory (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61869-4
: 351309
: 119907
: 1.2.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN