NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61850-9-2 (334850)

Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 9-2: Mapovanie špecifickej komunikačnej služby (SCSM). Vzorové hodnoty vyššie ako v ISO/IEC 8802-3 (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 18.3.2023).

NORMA vydána dne 1.6.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61850-9-2
: 334850
: 115388
: 1.6.2012
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN