NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61812-1 (353411)

Časové relé na priemyselné a obytné použitie. Časť 1: Požiadavky a skúšky.

NORMA vydána dne 1.5.2012

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61812-1
: 353411
: 114997
: 1.5.2012
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61812-1 (353411):

Táto časť IEC 61812 platí na časové relé pre priemyselné použitie (napr. na riadenie, automatizáciu, signalizačné a priemyselné zariadenia).Platí aj na časové relé používané v automatických elektrických riadiacich zariadeniach, alebo na nich, alebo zabudované so zariadením pre obytné alebo podobné použitie.