NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 618+A1 (260011)

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach na mechanickú manipuláciu so sypkými materiálmi okrem pevných pásových dopravníkov (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.5.2011

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 618+A1
: 260011
: 112776
: 1.5.2011
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 618+A1 (260011):

Táto norma určuje základné požiadavky na minimalizáciu rizika následkom ohrození uvedených v kapitole 4, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky a údržby zariadenia mechanickej manipulácie uvedenej v 3.1 až 3.3 a ktoré sú projektované na kontinuálne dopravované sypké materiály z miesta nakladania do miesta vykladania.