NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61772 (356618)

Jadrové elektrárne. Dozorne. Používanie vizuálnych zobrazovacích jednotiek (VDU) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61772
: 356618
: 117576
: 1.8.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN