NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61755-3-2 (359246)

Optické rozhrania optovláknových konektorov. Časť 3-2: Optické rozhranie, valcový zirkóniový ochranný krúžok s priemerom 2,5 mm a 1,25 mm s 8-stupňovým sklonom pre jednovidové vlákna s PC (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61755-3-2
: 359246
: 108726
: 1.8.2009
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN