NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61754-31 (359244)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Rozhrania optických konektorov. Časť 31: Skupina konektorov typu N-FO (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61754-31
: 359244
: 123391
: 1.10.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN